Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM BEAUTY5.PL

Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

a) Administrator – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod nazwą Beauty Profit Wioletta Perz.

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem beauty5.pl przez Administratora,

c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

I.

Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki cookies)

Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki cookies. Przez „pliki cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer, na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej, zainstalowanej na urządzeniu końcowym, obsługę przyjmowania plików cookies, jak również powtórnie ją włączyć. Użytkownik również, za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej, może przeglądać pliki cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku „Pomoc” lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki.

Pliki cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer.

Pliki cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:

  1. pliki cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki cookies konieczne),
  2. pozostałe pliki cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Poniższa tabela przedstawia pliki cookies stosowane w ramach Serwisu:

 

 

Nazwa

 

 

Rodzaj

 

 

Typ

 

 

Opis działania

 

 

__utmz (Google Analytics)

 

 

Trwałe

 

 

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

 

 

Przechowuje typ polecenia stosowany przez użytkownika, by uzyskać dostęp do naszej strony, przy użyciu metody bezpośredniej, linku, wyszukiwania internetowego lub takiej kampanii, jak ogłoszenie lub link wysłany pocztą elektroniczną. Jest on stosowany do obliczania ruchu wyszukiwarki, kampanii reklamowych oraz nawigacji w ramach naszej strony. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę.

 

 

__utma (Google Analytics)

 

 

Trwałe

 

 

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

 

 

Przechowuje informacje dotyczące ilości wyświetleń dla danego użytkownika na stronie. Jest stosowany do obliczania ruchu w witrynie.

 

 

__utmb (Google Analytics)

 

 

Trwałe

 

 

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

 

 

Przechowuje informacje dotyczące czasu wizyty użytkownika na stronie.

 

 

__utmc (Google Analytics)

 

 

Sesyjne

 

 

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

 

 

Przechowuje informacje dotyczące czasu wizyty użytkownika na stronie.

 

 

__utmt (Google Analytics)

 

 

Trwałe

 

 

Pozostałe (wymagana jest zgoda)

 

 

Służy do przetwarzania żądań użytkownika i generowania statystyk ruchu na stronie.

 

 

__utmv (Google Analytics)

 

 

Trwałe

 

 

Przechowuje niestandardowe dane o użytkownikach i służy generowaniu statystyk dotyczących ruchu na stronie.

 

II.

Pozostałe informacje, do których Serwis uzyskuje dostęp

Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o:

  1. czasie nadejścia zapytania,
  2. czasie wysłania odpowiedzi,
  3. nazwie stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacji o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.